Disclaimer

Vereniging Buma/Stichting Stemra (‘Buma/Stemra’) besteedt veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website, maar garandeert niet dat de inhoud van deze website altijd volledig juist en/of compleet is. Dit geldt ook voor websites, media en/of andere informatie waarnaar deze website verwijst (via hyperlinks of anderszins). Buma/Stemra behoudt zich het recht voor om zonder verdere aankondiging tot wijziging, toevoeging en/of verwijdering van deze website (en de inhoud daarvan) over te gaan.

Iedere aansprakelijkheid voor deze website, de juistheid, volledigheid en/of betrouwbaarheid van de inhoud daarvan alsmede het gebruik van deze website (op welke wijze dan ook) wordt door Buma/Stemra uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze website (en de inhoud daarvan) is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buma/Stemra niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of op een andere manier worden gebruikt.

Ieder gebruik van deze website alsmede ieder handelen en/of nalaten van Buma/Stemra in verband hiermee wordt bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.

versie 1.0, januari 2012

Download