Home

De commercials, niet geïdentificeerde muziek en ontbrekende cue-sheets uit 2014 zijn beschikbaar op Airplayclaim.nl.

Update: nieuwe functionaliteit ‘Films/Series’

Sinds november 2013 is er een extra functionaliteit beschikbaar op Airplayclaim.nl. Met deze website streven we naar honderd procent identificatie van uw uitgezonden muziek.

Binnen de categorie ‘Films/Series’ vindt u films, documentaires en series waarvan wij geen cue-sheets in ons bezit hebben. Deze films/series zijn gesorteerd op titel, type, episode, episode titel en zender zodat u op een zo eenvoudig mogelijke wijze de films, documentaires en series kunt bekijken. Indien u als componist, tekstschrijver of uitgever een film of serie heeft gevonden, op deze site, waarvan u in het bezit bent van de cue-sheet, dan kunt u deze naar ons uploaden. Vervolgens gaan we alsnog tot uitkering van het gebruik over.

Wat is Airplayclaim.nl

Airplayclaim.nl is een site waarop niet geïdentificeerde muziek te beluisteren is. Deze muziek is niet herkend nadat deze op radio of tv is gebruikt. Voor het herkennen van muziek op radio en tv wordt een fingerprint systeem gebruikt. Het herkenningspercentage ligt bij deze technologie zeer hoog, maar een klein muziekpercentage wordt nog niet herkend. Dit kan bijvoorbeeld muziek zijn die door een componist of tekstschrijver nog niet is aangemeld bij Buma/Stemra of waarvoor nog geen soundfile is aangeleverd. Op Airplayclaim.nl kunt u deze niet geïdentificeerde muziek naluisteren en - als u een van de rechthebbenden bent - deze direct claimen.

Hoe werkt Airplayclaim.nl

Op Airplayclaim vindt u de muziek gesorteerd op zender, uitzenddatum en merk. Als u als componist, tekstschrijver of uitgever uw werk gevonden hebt en u wilt dit werk vervolgens claimen dan kunt u, als u het werk al bij ons heeft aangemeld, de originele, music only, soundfile uploaden via airplayclaim.nl. De soundfile wordt vervolgens vergeleken met het bestand op deze site. Als de match klopt en past bij het aangemelde werk, gaan we alsnog tot uitkering over. Mocht u uw werk nog niet hebben aangemeld, dan dient u dat vanzelfsprekend als eerste te doen. We reserveren de uitkeringen voor niet geïdentificeerde werken drie jaar. Pas als het werk na drie jaar nog niet is geclaimd, wordt het niet geclaimde geld verdeeld onder alle Buma-leden.

Welke niet geïdentificeerde muziek staat op Airplayclaim.nl?

Op Airplayclaim.nl vindt u alle niet geïdentificeerde muziek over 2020 t/m 2022 met een repartitiewaarde van meer dan € 50,-. Na de Buma Algemene Rechten distributie in 2016, zullen ook commercials & niet geïdentificeerde muziek en ontbrekende cue-sheets uit 2015 beschikbaar zijn op Airplayclaim.nl.